Vergoeding en eigen bijdrage

Vergoeding en eigen bijdrage

Als u naar ons centrum bent verwezen door uw arts, dan wordt het eerste of vervolgconsult volledig vergoed door zorgverzekeraars. Wij hebben daartoe geen contracten gesloten, maar als regulier centrum kunnen wij wel gewoon declareren bij uw zorgverzekeraar. Dat doen we rechtstreeks aan uw verzekeraar, waarbij u de verzekeraar machtigt ons rechtstreeks te betalen (met een zogenaamde akte van cessie). Zo heeft u zelf geen gedoe over vergoedingen.  Klik hier voor de akte van cessie. Het gehanteerde bedrag is afhankelijk van de diagnose en van de afspraken met uw zorgverzekeraar: in het geval van onze declaraties bedraagt dat gemiddeld ca. € 250,-. U loopt geen enkel risico een eigen bijdrage te moeten betalen, anders dan natuurlijk het wettelijk verplichte jaarlijkse eigen risico (en eventuele eigen aanvulling hiervan). U kunt te maken krijgen met eigen bijdragen voor bepaalde medicatie of supplementen.

Passantentarief
Zonder verwijzing of zorgverzekering geldt het zogenaamde passantentarief. Vermoeidheid&PijnCentrum stuurt in dat geval de declaratie rechtstreeks naar de patiënt. Bijvoorbeeld bij zorg aan buitenlanders of gemoedsbezwaarders. Het tarief is afhankelijk van de diagnose. Klik hier voor de passantentarieven van vermoeidheid.

Het afzeggen van een afspraak op een poli heeft grote impact, omdat die dag verschillende mensen op u rekenen. Probeert u dat daarom zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht u toch een afspraak écht niet na kunnen komen, dan geldt bij annulering binnen 1 week dat 75% van de declaratie aan u wordt doorbelast, met een maximum van € 150,-. Die wordt niet door zorgverzekeraars vergoed. Wij begrijpen dat deze maatregel voor u vervelend overkomt maar wij zijn uit ervaring genoodzaakt deze afspraken strikt te hanteren.

Vergoeding en eigen bijdrage

Na één of soms meerdere consulten op de Poli wordt in overleg met u door de internist bepaald en beschreven in de medische brief of u kunt deelnemen aan onze aanpak in teamverband, de multidisciplinaire behandeling. U krijgt daarover dan uitgebreide begeleidende informatie toestuurt. U kiest natuurlijk uiteindelijk zelf en u weet dus altijd vooraf waar u aan toe bent.

Er is nog steeds geen vergoeding voor een op chronische vermoeidheid, ME/CVS en Fibromyalgie gerichte multidisciplinaire aanpak. Dus declareren we uit de basisverzekering, meestal ook aanvullende verzekering en daarnaast is er een eigen bijdrage.

Deze eigen bijdrage is een omslagsysteem: de bijdrage van alle patiënten wordt gebruikt om alles rond de behandeling te organiseren. Dan hebben we het over onze patiëntdesk, planning, wekelijks patiëntoverleg, informatie-, thema-,  familie en vriendenbijeenkomsten en zo meer. U kunt de eigen bijdrage ook in abonnementsvorm uitsmeren. De vergoeding bedraagt €780,- of €35,- per maand, verdeeld over 24 maanden.

Optie is de begeleiding rond arbeid en inkomen toe te voegen: aanvullende eigen bijdrage is € 280,- of
€ 12,50 in een abonnement van 24 maanden (opgeteld bij standaard eigen bijdrage).

Het abonnement is aan te passen naar inclusief de vergoeding voor fysio- en oefentherapie die we anders uit aanvullende verzekering declareren (‘basis’ is € 220,- of € 10,- per maand extra en met meer consulten in ‘uitgebreid’ voor € 550,- of € 25,- per maand extra).

Werkgevers zijn steeds vaker bereid (mee) te betalen aan de behandeling van hun medewerkers om een snellere terugkeer in het arbeidsproces mogelijk te maken.

U krijgt dus na aanmelding vooraf bij de medische brief onze uitgebreide actuele informatie over vergoedingen en eigen bijdragen/risico’s die op dat moment van toepassing zijn.

Het afzeggen van afspraken heeft grote impact, omdat die dag er meestal verschillende behandelaars op u rekenen. Probeert u dat daarom zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht u toch een afspraak niet na kunnen komen, dan geldt bij annulering binnen 1 week, dat 75% van de declaratie van alle afspraken van die dag aan u wordt doorbelast met een maximum van € 150,- per behandeling. Deze bedragen worden niet door zorgverzekeraars vergoed.

Neem contact met ons op

Laat een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Start typing and press Enter to search