Vergoeding en eigen bijdrage

Vergoeding en eigen bijdrage

De intake wordt volledig vergoed door zorgverzekeraars. Wij hebben daartoe geen contracten gesloten, om vrij te zijn in het aantal patiënten die wij behandelen. Vermoeidheid&PijnCentrum declareert rechtstreeks aan uw verzekeraar, waarbij u de verzekeraar machtigt ons rechtstreeks te betalen (met een zogenaamde akte van cessie). Alleen voor Achmea geldt dat zij via de patiënt aan ons betalen. Daarbij loopt u geen enkel risico een eigen bijdrage te moeten betalen, anders dan natuurlijk het wettelijk verplichte jaarlijkse eigen risico.

Het gehanteerde bedrag is afhankelijk van de diagnose en van de afspraken met uw zorgverzekeraar: voor vermoeidheid is dat gemiddeld ca. € 250,-. Deze declaratie kan onder het eigen risico van uw zorgpolis vallen. Uitgebreidere informatie treft u aan op onze uitgebreide actuele informatie over vergoedingen en eigen bijdragen/risico’s die op dat moment van toepassing zijn.

Passantentarief
In bepaalde afwijkende gevallen gelden passantentarieven die de instelling rechtstreeks met de patiënt verrekent. Voor de intake van Vermoeidheid&PijnCentrum is dit bijvoorbeeld bij zorg aan buitenlanders of gemoedsbezwaarders. We hanteren twee passantentarieven. Klik hier voor de passantentarieven van vermoeidheid. Klik hier voor de passantentarieven van pijn.

Vergoeding en eigen bijdrage

Na intake op de Poli worden de onderdelen van de behandeling en daarmee het behandelteam in overleg met u door de internist of pijnspecialist bepaald en beschreven in de medische brief. Daarnaast krijgt u zelf ook uitgebreide begeleidende informatie. U kiest natuurlijk uiteindelijk zelf en u weet dus altijd vooraf waar u aan toe bent.

Bij een eventueel vervolgconsult bij de medisch specialist of vervolgonderzoek geldt dat deze op dezelfde manier als genoemd bij de poli volledig vergoed wordt (exclusief eigen risico op uw zorgverzekering). U kunt te maken krijgen met eigen bijdragen volgens geldende afspraken met uw zorgverzekeraar en voor bepaalde medicatie of supplementen. Omdat er bij onze multidisciplinaire behandeling sprake is van een volledig nieuwe aanpak, is voor de behandelfase wel een vaste maandelijkse eigen bijdrage in ‘abonnementsvorm’ verschuldigd.

De vergoedingen voor behandelingen verschillen uiteraard per pakket en per zorgverzekeraar. De ergotherapeut, diëtist en psycholoog worden tot een maximum uit de basisverzekering vergoed; de oefen- en fysiotherapeut uit de aanvullende verzekering. Voor precieze informatie kunt u daarom het beste met uw zorgverzekeraar overleggen.

De behandelingen die mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen, worden door onze partners Zorgteam, 1nP, Eet Oké en MoorKids bij behandeling van jeugd in principe direct bij de verzekeraar ingediend.

Werkgevers zijn steeds vaker bereid (mee) te betalen aan de behandeling van hun medewerkers om een snellere terugkeer in het arbeidsproces mogelijk te maken.

U krijgt dus na aanmelding vooraf bij de medische brief onze uitgebreide actuele informatie over vergoedingen en eigen bijdragen/risico’s die op dat moment van toepassing zijn.

Neem contact met ons op

Laat een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Start typing and press Enter to search