‘Aanpak in teamverband’

Wat is de aanpak in teamverband?

Samen met de internist kies je of je wel of niet onze aanpak in teamverband gaat volgen. Deze aanpak richt zich vooral op de klachten en het leren omgaan met de beperkingen door de aandoening. De balans vinden tussen wat je nog kunt en graag wilt. Daarbij passeren thema’s als het managen van belastbaarheid, bewegen, activiteiten, slaap, voeding en ontspanning. Er is ook begeleiding bij werk en studie mogelijk. Op een beveiligd gedeelte van de website krijg en hou je toegang tot specifieke en door ons beoordeelde nieuwsitems en wetenschappelijke onderzoeken.

Wat voor resultaat mag je verwachten?

Ruim 90% van de patiënten ervaart aan het einde van de behandeling (h)erkenning en belangrijke afname van de klachten. Het behandelteam werkt vanuit Lelystad en De Bilt met internist, fysio-, ergo- en oefentherapeuten, diëtisten en psychologen. Waar nodig aangevuld met pijn-, slaapspecialist of cardioloog.

We gaan uit van een biomedische aanpak

We bekijken de aandoening vanuit een biomedische aanpak: vanaf de poli gaan we uit van de lichamelijke klachten en de behandeling daarvan. Tijdens de multidisciplinaire behandeling komt daar van alles bij rond het ziek zijn. Want ook persoons en omgevingsfactoren zijn belangrijk. We leren je omgaan met de signalen uit het eigen lichaam. Zo actief mogelijk blijven binnen de beperkingen die de aandoening met zich meebrengen. Niet in een vast strak schema, maar met aandacht voor grenzen (Pacing in het jargon).

Eén op één

Wij behandelen individueel, één op één patiënt en de behandelaar. De informatie-, thema- en familie/vriendenbijeenkomsten zijn wel in groepsverband. De meer actieve periode duurt zes tot negen maanden, afhankelijk van de belastbaarheid en het resultaat. Omdat leefstijlverandering erg moeilijk is en zeker moeilijk om vol te houden, gaan we daarna een langere periode met terugvalpreventie in. Daarin aanvullende informatie, uitleg, vooral herhaling van kernpunten van de beoogde leefstijlverandering en natuurlijk de valkuilen die u tegenkomt. Je ziet meestal ook de internist voor vervolgconsulten en wordt begeleid door de ‘patientdesk’. We meten met Sensewear de kwaliteit van slaap, bewegen en veel meer gedurende die hele periode. Zo is er steeds een objectieve ‘stand van zaken’.

Alle behandelaars werken vanuit een ander perspectief

In de kern helpen we bij het aanpassen van leefstijl door balans brengen in wat je kunt en wat je doet. Daarbij passeren thema’s als het managen van activiteiten, bewegen, slaap, belasting en belastbaarheid en het leren omgaan met pijn, vermoeidheid en daarmee samenhangende andere klachten. We gebruiken daarbij onder meer de Activiteitenweger. Er kan ook studiebegeleiding zijn.

Daarnaast is gezond beweeggedrag erg belangrijk, dus niet structureel over grenzen gaan. Die grenzen te leren (her)kennen en het bewegen daar op af te stemmen. Onze Beweegweger en de doorlopende Sensewear metingen helpen je daarbij.

Leren omgaan met je aandoening is moeilijk. Want een vorm van acceptatie is erg belangrijk bij een ernstige chronische aandoening. We leren je te begrijpen hoe vechten tegen de ziekte of tevergeefs blijven zoeken naar oorzaken de klachten meestal verergeren. Dat heeft ACT als basis. Het traditionele CGT richt zich op het wegnemen van symptomen. ACT helpt je juist bij acceptatie daarvan en richt zich op hoe nu verder. Maar we zetten ook wel andere psychologische technieken in, zoals bijvoorbeeld EMDR.

Ontspanning en ademhaling, sommigen worden al nerveus bij de gedachte. Wij gebruiken diverse feedback hulpmiddelen als basis voor concrete aanpak die leidt tot meer ontspanning. Bijvoorbeeld een hartritme variatie meting (HRV) en hersengolf meting (Muse). Daarmee nemen klachten ook weer wat af.

Veel patiënten hebben maag/darmproblemen en allergieën. Voeding is daarbij natuurlijk erg belangrijk. Onze orthomoleculaire diëtist heeft een specifiek op de aandoening protocol beschikbaar om te helpen.

Tijdens en na de behandeling is er volop ondersteuning

De ergotherapeut coördineert de zorg en is op veel punten aanspreekpunt. Je hebt tijdens- en houdt na de behandeling blijvende ondersteuning door de (ervaringsdeskundige) patiëntdesk. Het gesloten gedeelte van de website is en blijft beschikbaar met nadruk op actuele ontwikkelingen, terugvalpreventie, nazorg. Je treft daar informatie, commentaar op nieuws en onderzoek. Dat doen we niet alleen met tekst, maar ook met filmpjes van bijvoorbeeld behandelaars, externen en andere patiënten. Patiënten kunnen daar ook eigen documenten downloaden en bewaren. Er is altijd, ook na de behandeling, een informatiebron, waarbij de zin en onzin van internet duidelijk wordt.

Arbeid, inkomen

Veel mensen hebben werk, uitkering of studie als probleem. De ergotherapeut is bij ons onderdeel Arbeid & Inkomen contactpersoon en de inzet van verzuimbegeleiders, arbeidsdeskundigen, ervaringsdeskundigen en dergelijke is mogelijk. Daarbij sluiten we aan bij het UWV, op basis van intensief overleg met patiënten en UWV artsen. We werken samen met het gespecialiseerde Verzuimpoli.

Wachttijd multidisciplinaire behandeling

De wachttijd is: doel 4 weken; minimaal 80% binnen 6 weken en maximaal 8 weken. Voor de multidisciplinaire behandeling geldt, dat datum intake (en daarmee verwijzing mdb) naar mdb geldt voor de wachttijd.

Neem contact met ons op

Laat een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Start typing and press Enter to search