Resultaten

Vooruitgang is wat anders dan volledig genezen. Maar volgens erkend wetenschappelijk onderzoek geneest bijvoorbeeld slechts 5 tot 9% van vooral jonge ME/CVS patiënten volledig.

Daarom is onze doelstelling kortweg “verbetering” en is dat waarop we evalueren. Wij zullen de gegevens uit onze evaluatie regelmatig op de website verversen.

Chronische pijn, -vermoeidheid, ME/CVS en fibromyalgie kunnen ernstige aandoeningen zijn die niet in korte behandeltijd significante verbetering opleveren. Dus herstel kan geruime tijd op zich laten wachten. Het kan zijn dat patiënten zich een periode zelfs tijdelijk wat slechter voelen. Wij kunnen vooraf geen verwacht resultaat van de behandeling geven. Iedere patiënt is anders en reageert anders op de behandeling.

Resultaten over behandeljaar 2016      
De resultaten stabiliseren zich, 90% van de patiënten verbeteren met gemiddeld 35%. Ruim de helft van de patiënten vinden dat ze op 75% van een normale gezondheid zitten na onze aanpak. De patiënttevredenheid voor de poli is 8,4 en de aanpak in teamverband krijgt als rapportcijfer een 7,7.
Uit onderzoek onder 117 patiënten, die ongeveer twee jaar geleden onze multidisciplinaire behandeling heeft doorlopen, bleek dat 60% nog weer verder waren verbeterd, met gemiddeld 38%. Twee derde van deze patiënten heeft ook geen andere behandelaars meer bezocht.

Resultaten over behandeljaar 2015
De resultaten verbeteren nog verder: 91% van de patiënten verbeteren significant.

Resultaten over behandeljaar 2014
De resultaten verbeteren verder: 90% verbeteren significant.

Resultaten over behandeljaar 2013

Bijna 90% van de patiënten ervaart een significante verbetering.

Resultaten over behandeljaar 2012

De resultaten verbeteren verder: 89% verbeteren significant.

Resultaten over behandeljaar 2011

Resultaten van een kleine 600 patiënten zijn aanhoudend goed: 71% ervaart meer of minder significante verbetering, 28% zijn stabiel en minder dan 1% voelt zich minder bij aanvang.

Resultaten behandeling vermoeidheid over behandeljaren 2009/2010

De Universiteit Twente deed al eerder een tussentijds onderzoek naar de effectiviteit van de behandelmethoden van het Vermoeidheid&PijnCentrum. Ruim 70% van de patiënten gaf toen aan een duidelijke vooruitgang te boeken en waardeerde de behandeling met een 8,5 voor de (h)erkenning. De behandelaars van het Vermoeidheid&PijnCentrum scoorden gemiddeld een 7,5.

Neem contact met ons op

Laat een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Start typing and press Enter to search