Hoge dosering vitamine B12

In Nederland is de behandeling met een hoge dosering B12 op dit moment een niet reguliere behandeling. Er is geen wetenschappelijk bewijs van de werking. In het Vermoeidheid&PijnCentrum wordt toch vaak een hoge dosering vitamine B12 in de vorm van neusdruppels of smelttabletten geadviseerd, als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling van vermoeidheid bij ME/CVS.

Het staat uit onze ervaring vast dat mensen met diverse klachten baat kunnen hebben bij een hoge dosis van genoemde vitamine; mensen met chronische vermoeidheidklachten in het bijzonder. Internationaal wordt het nut van hoge dosering vitamine B12-therapie onderschreven, bijvoorbeeld in de Canadese criteria voor ME/CVS (Carruthers 2003). Er zijn verschillende speculaties over de werking van de hoge dosering B12. Wetenschappelijk bewijs is er echter nog niet.

Maar de ervaring heeft geleerd dat een grote groep ME/CVS‐patiënten baat heeft bij de behandeling met hoge dosering vitamine B12. Hun vermoeidheid en pijnklachten nemen af, zij voelen zich energieker en helderder in hun hoofd en hierdoor neemt het psychisch welbevinden toe. Na uitsluiting van onder meer een B12 tekort, heeft het bepalen van bloedspiegels heeft geen zin, want er is geen duidelijke relatie tussen bloedspiegel en het effect. Er is geen toxiciteit bekend.

Al zestig jaar krijgen hoogbejaarde, zwakke patiënten met pernicieuze anaemie wereldwijd B12-injecties toegediend zonder negatieve effecten. Een onderzoekgroep die gedurende een halfjaar 200.000 microgram per dag toegediend kreeg ondervond evenmin problemen. En in geval van cyanide intoxicatie wordt maar liefst 5 gram per dag vitamine B12 (hydroxocobalamine) toegediend zonder nadelige gevolgen.De enige problemen die zich incidenteel voordoen zijn onschuldige acne-afwijkingen in het gelaat. Wanneer met de behandeling wordt gestopt, verdwijnen deze binnen enkele dagen.
Bij ernstige ME/CVS klachten wordt het middels:

  • neusdruppels waarbij hoge opname en gebruiksgemak worden gecombineerd. Er is over langere tijd zeer succesvol getest, waarna het waar nodig ook wordt ingezet bij de behandeling op de poli.
  • sublingaal toedienen van 10.000 microgram in de vorm van een smelttablet geadviseerd. Er kunnen in het laatste geval meerdere tabletten per dag worden genomen. Al meer dan een halve eeuw geleden werd aangetoond dat een bepaald percentage (tot 1%) van de toegediende B12 ook op een andere manier in het lichaam kan dringen. Dus ook op déze wijze, waarbij de stof via de slijmvliezen wordt opgenomen, komt een deel direct in het bloed terecht. Deze smelttabletten van hydroxycobalamine zijn dus anders dan die, in lage doseringen, te koop zijn bij de drogist.
  • op basis van een door de patiënt getekende “informed consent” worden soms ook injecties met hoge dosering vitamine B12 voorgeschreven.

De behandeling kan snel effect hebben. Soms laat het resultaat echter tot drie maanden op zich wachten. Zolang de patiënt effect ervaart, wordt de behandeling gecontinueerd. De effecten worden onder meer in een logboek bijgehouden. In het Vermoeidheid&PijnCentrum zijn zeer goede ervaringen opgedaan met hoge dosering vitamine B12 therapie. Om die reden maakt het standaard deel uit van de multidisciplinaire behandelwijze van het centrum.

Er is gestart met de opzet van een ‘onderzoek naar zorg’ in de opmaat naar een wetenschappelijk onderzoek: ’A double-blind placebo-controlled trial of high dose oral vitamin B12 on top of multidisciplinary treatment in patients with chronic fatigue syndrome’ (door onder  meer dr. Joris Vernooij en Prof. dr. Julia Newton).

Klik hier voor de argumentatie van C.H. Roelant, Ph.D. over verhoogde toediening van Vit B 12 in ME/CVS.

Neem contact met ons op

Laat een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Start typing and press Enter to search