Informatie voor de verwijzer

Vermoeidheid&PijnCentrum is er voor patiënten met ernstige aanhoudende vermoeidheid, pijn en daarmee samenhangende andere klachten en verschijnselen.

We bieden een gerichte, gestructureerde, innovatieve en oplossingsgerichte aanpak. Hierbij staat de patiënt centraal. Het Vermoeidheid&PijnCentrum bundelt betrokkenheid, inlevingsvermogen, beschikbare kennis, ervaring, diagnose- en behandelmethoden.

Binnen onze polikliniek vindt de diagnostiek plaats. Dit wordt terug gerapporteerd als medische brief naar de verwijzer.

Ons multidisciplinaire programma richt zich op verbetering in het dagelijks functioneren in brede zin. De behandeling door de paramedici richten zich op het uitbreiden of verbeteren van o.a. activiteiten en beperkingen, participatie, persoonlijke factoren.

Op persoonlijk niveau wordt dit gemeten door een online logboek bij te houden, waarbij de subjectieve beleving van vermoeidheid (en meer) bijgehouden wordt. Met de Activiteiten- en Beweegweger wordt met een puntensysteem vastgelegd, hoe de activiteiten/conditie niveau zich verhoudt tot de vermoeidheid.

Aan het eind van de multidisciplinaire behandeling wordt dit terug gerapporteerd in een gezamenlijk eindverslag. 

Neem contact met ons op

Laat een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Start typing and press Enter to search