Privacyreglement

Vermoeidheid&PijnCentrum richt elektronische patiëntendossiers in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Het patiëntendossier bevat aantekeningen omtrent de gezondheid van de patiënt en de uitgevoerde handelingen. Daarnaast zijn in de patiëntendossiers stukken opgenomen die voor een goede hulpverlening aan de patiënt noodzakelijk zijn.

Op verzoek van de patiënt kan Vermoeidheid&PijnCentrum een door de patiënt afgegeven verklaring toevoegen met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken. De verklaring kan een zienswijze van de patiënt over een aangelegenheid bevatten die een andere is dan die van de betrokken behandelaar of een zienswijze van een andere hulpverlener.

Vermoeidheid&PijnCentrum zal de patiëntendossiers zo inrichten en beheren, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de privacy verzekerd zijn.

Er wordt actief resultaat van de behandeling gemeten. Uw gegevens worden uitsluitend anoniem gebruikt voor diverse algemene analyse doeleinden.

Alle werknemers en partners van Vermoeidheid&PijnCentrum zijn gebonden aan geheimhouding. Alle behandelaars hebben daarnaast beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen ten behoeve van de behandeling.

Uw behandelend arts rapporteert over het onderzoek en de behandeling aan uw verwijzer. Dit kan uw huisarts, maar ook een andere specialist zijn. Met ondertekenen van het document ‘info Vermoeidheid&PijnPoli’ voor de intake op de Vermoeidheid&PijnPoli is deze toestemming nog separaat geregeld.

Het geven van inlichtingen aan politie, justitie of andere instanties kan alleen met schriftelijke toestemming van u of van uw wettelijke vertegenwoordiger.

Vermoeidheid&PijnCentrum heeft de plicht de privacy van de patiënt te bewaren volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Versie: juli 2014

Neem contact met ons op

Laat een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Start typing and press Enter to search